Botdensitometrie

Botdichtheidsmeting (dexascan)
Een botdensitometrie (BMD) of dexascan is een eenvoudig en snel onderzoek waarbij we met een zeer lage dosis röntgenstralen de hoeveelheid kalk in het bot meten. 
De gemeten botdichtheid geeft een aanwijzing over het risico op een breuk en wordt om deze reden voornamelijk uitgevoerd op oudere leeftijd, o.a. bij postmenopauzale vrouwen.
 
Er is geen enkele voorbereiding nodig. 
Het is belangrijk om voor het onderzoek te melden of er een heupprothese of metaal in de rug aanwezig is.

Downloads

Brochure botdensitometrie

PDF

989.7 KB