Delirium

Acute verwardheid

Een delirium (acute verwardheid, in de volksmond ook ‘delier’ genoemd) is een plotselinge, schommelende en meestal omkeerbare cognitieve stoornis (verstoring in denken, taal en waarneming), met als voornaamste kenmerken: desoriëntatie, het onvermogen de aandacht vast te houden of helder na te denken en een verandering in het bewustzijnsniveau. Meestal is een delirium een aanwijzing voor een recent ontwikkelde (lichamelijke) aandoening. Iedereen kan een delirium ontwikkelen als reactie op een ernstige ziekte of gebruik van middelen die een invloed hebben op de hersenen. Echter, hoe kwetsbaarder iemand is, hoe groter de kans op een delirium. Ook minder ernstige aandoeningen kunnen dan leiden tot een delirium.

Ouderen hebben een hoger risico op het ontwikkelen van een delirium, maar het is belangrijk een onderscheid te maken met dementie. Een delirium, in tegenstelling tot een dementie, is voorbijgaand van aard en de ernst kan verschillen van dag tot dag.

Downloads

Brochure delirium

PDF

978.54 KB