Hart- en vaatziekten: omgaan met de emotionele gevolgen

Hart- en vaatziekten krijgen, is een ingrijpende levensgebeurtenis die heel wat stress veroorzaakt en aanpassingsvermogen vergt van zowel u als patiënt als van uw omgeving. Het brengt heel wat gevoelens teweeg zoals angst, onzekerheid, machteloosheid, kwaadheid, schuld, schaamte, verdriet, …

Onderstaande brochure gaat in op de gevoelens waarmee u geconfronteerd kan worden en hoe u er eventueel mee om kan gaan. Het is goed deze brochure ook te laten lezen aan de mensen die dicht bij u staan, zodat ze u misschien iets beter begrijpen en weten hoe ze met u om kunnen gaan.
 

Downloads

Brochure omgaan met de emotionele gevolgen van hart- en vaatziekten

PDF

1.11 MB