MRSA-behandeling thuis

In het ziekenhuis wordt specifiek gezocht naar de MRSA-bacterie. Dit noemen we ‘screening’. Hiertoe nemen we een staal af op de plaatsen waar deze kiem bij voorkeur vertoeft: vooraan in de neus, in uw mond en diep in de liesplooi het ‘perineum’. Dit gebeurt met een groot steriel ‘oorstokje’.

Vermits deze bacterie bij u werd teruggevonden, schrijft uw arts een behandeling voor om te voorkomen dat de bacterie zich verder verspreidt. Deze behandeling bestaat uit het aanbrengen van neuszalf, het spoelen van de mond en het wassen van het lichaam en de haren met een ontsmettende zeep. In deze brochure vindt u meer informatie hierover.

Downloads

MRSA-behandeling thuis

PDF

789.88 KB