Myocardscintigrafie

Onderzoek naar de doorbloeding van de hartspier
Met dit onderzoek is het mogelijk om de doorbloeding van uw hartspier te beoordelen en zo vernauwingen van de kransslagaders op te sporen. Daarnaast beoordelen we ook de pompfunctie van het hart. 
 
Dit onderzoek is nuttig bij patiënten met pijnklachten op de borst, kortademigheid of cardiale risico-inschatting (bv. vóór een operatie of bij suikerziekte). We onderzoeken immers of uw hart overal voldoende bloed krijgt toegevoerd, zowel in rust als tijdens een inspanning. 

Downloads

Brochure myocardscintigrafie

PDF

1.18 MB