Nervus occipitalis infiltratie

Infiltratie van de achterhoofdszenuw

De nervus occipitalis, ook wel grote achterhoofdszenuw genoemd, bevindt zich op het achterhoofd, net onder huid. Deze zenuw kan in sommige gevallen een belangrijke oorzaak van chronische hoofdpijn zijn.

Bij een proefinfiltratie wordt deze zenuw verdoofd met een lokaal verdovingsmiddel. Na deze proefinfiltratie gaat de arts na of uw klachten tijdelijk verminderd zijn.
Als de proefinfiltratie positief is (en dus uw pijn tijdelijk minder was), kunnen we in volgende instantie overgaan tot een radiofrequente stroombehandeling om de pijn gedurende een langere periode te verminderen.

De behandeling gebeurt in het pijncentrum.

Downloads

Brochure nervus occipitalis infiltratie

PDF

697.79 KB