Omgaan met kanker: praten met lotgenoten

Omgaan met kanker is emotioneel erg belastend. Vaak krijg je veel steun van je omgeving, maar sommige (ex-)patiënten met de diagnose kanker hebben behoefte om met lotgenoten hun emoties te delen. Het kan erg ondersteunend zijn om te horen hoe anderen die met dezelfde ziekte geconfronteerd werden, hiermee omgaan.

Daarom brengen we enkele lotgenoten samen in een gespreksgroep. Hierin kunnen verschillende thema’s aan bod komen, die door de deelnemers zelf bepaald kunnen worden, bijvoorbeeld de invloed van kanker op de partnerrelatie, op het zelfbeeld, op het toekomstperspectief, …. De groep wordt begeleid door een psychologe werkzaam binnen de oncologie.

Downloads

Brochure omgaan met kanker: praten met lotgenoten

PDF

600.64 KB