Palliatieve sedatie

Voor sommige mensen verloopt de stervensfase comfortabel en is er weinig of geen medische zorg vereist. Voor anderen, die het als patiënt in de stervensfase moeilijker hebben, is er deskundige palliatieve zorg vereist.
Dit begint bij de bestrijding van pijn en lichamelijke ongemakken. Ook op emotioneel, sociaal en spiritueel vlak werkt palliatieve zorg ondersteunend, zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving. Einddoel daarbij is een maximale levenskwaliteit in de laatste levensfase en een comfortabel afscheid bij het levenseinde.

Palliatieve sedatie betekent dat een terminale patiënt medicatie krijgt om zijn bewustzijn te verlagen en dit zoveel als nodig om één of meer oncontroleerbare of onbehandelbare (‘refractaire’) symptomen onder controle te krijgen.

Downloads

Brochure palliatieve sedatie

PDF

661.52 KB