Vrijheidsbeperkende maatregelen

Fixatie

Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn maatregelen die genomen worden om een patiënt in zijn bewegingsmogelijkheden te beperken. Dit omdat men vreest dat hij zichzelf of anderen in gevaar zou kunnen brengen.
In het ziekenhuis gebruiken we vaak de term ‘fixatie’. Deze term wijst op de fysieke fixatie van een patiënt met materialen bevestigd aan of bij het lichaam. Voorbeelden hiervan zijn: een fixatievest, enkel-/of polsbanden, lendengordel, beschermhandschoenen, verpleegdeken, bedhekkens, voorzettafel.
Ook het gebruik van een dwaaldetector, opname op een gesloten afdeling of kamer of toediening van sederende medicatie zijn vrijheidsbeperkende maatregelen.

In deze brochure lichten we vooral het gebruik van fysieke fixatiemiddelen toe.

Downloads

Brochure vrijheidsbeperkende maatregelen

PDF

2.62 MB