Labogids 

Het laboratorium Klinische Biologie stelt een labogids ter beschikking met het oog op het verstrekken van nuttige informatie en een correcte staalafname.
De labogids wordt geëxporteerd vanuit het labo-documentbeheersysteem.
 

Labogids openen

 • Open de labogids (hyperlink)
 • Klik op het pijltje naar beneden om de verschillende submappen te tonen:
 1. Algemene toelichting: Hier vindt u algemene documenten terug (oa. met betrekking tot het gebruik van de labogids (Labogids: Algemene toelichting))
 2. Afname instructies: Hier vindt u documenten terug mbt een juiste staalafname. Vanuit de analyses wordt naar deze documenten verwezen.
 3. Aanvraagformulieren: Hier vindt u de verschillende aanvraagformulieren die door het labo gebruikt worden.
 4. Analyses: Hier kan u gaan zoeken naar een specifieke analyse.

Zoeken: Ctrl+F

 1. Om te zoeken binnen een submap, klikt u op de submap (vb. '4. Analyses' om naar een specifieke analyse te gaan zoeken). Het opladen van de gegevens kan even duren.
 2. Gebruik de tool 'Opzoeken' door te klikken op 'Ctrl+F' (windows) of 'Command+F' (mac)
 3. Voer uw zoekterm in. Er wordt onmiddellijk aangegeven of dit woord(deel) zich op de pagina bevindt. Klik op 'volgende' (next) totdat u de gewenste informatie gevonden hebt.
In het voorbeeld hieronder werd gezocht naar 'natrium'.
 
 
Analyse niet gevonden? Dan kunt u contact opnemen met het labo: 011 826 022.
 

Document openen

Open het document door erop te klikken (zie figuur hieronder voor het voorbeeld Natrium).
In het document vindt u o.a.:
 • de benodigde aanvraagformulieren (hyperlink).
 • het juiste aanvraagnummer voor als u een eigen aanvraagformulier gebruikt.
 • de afname-instructies voor een correcte staalafname (hyperlink).