Instructies aanvraag

Conformiteitsvereisten van de aanvraagformulieren

Het RIZIV en KB 5/12/2011 (art. 19) vereisen een correct en volledig ingevuld aanvraagformulier met volgende gegevens:
 • Patiëntengegevens:
  • Naam
  • Voornaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Geslacht patiënt
  • Rijksregisternummer
  • Mutualiteitsgegevens (liefst sticker)
 • Gegevens van de aanvragende arts:
  • Naam
  • Voornaam
  • RIZIV identificatienummer (liefst stempel)
  • Adres
  • Handtekening
  • Datum aanvraag
 • Informatie betreffende het staal:
  • Type staal en oorsprong ervan (orgaan en lokalisatie);
  • Relevante klinische inlichtingen;
  • Datum en uur van staalname en fixatie. Indien een vers staal wordt afgeleverd dient enkel datum en uur van staalname vermeld te worden.

Dringende aanvragen

Wanneer een (voorlopig) dringend resultaat nodig is, gelieve op het aanvraagformulier te noteren:
 • Dringend;
 • Telefoonnummer en naam van de aanvragende arts naar waar het resultaat kan worden doorgegeven.

Peroperatoir vriescoupe-onderzoek

Bij aanvraag voor een vriescoupe dient men op voorhand de patholoog/het labo te contacteren. Er dient tijdig een afspraak gemaakt te worden met het laboratorium. Het resultaat wordt steeds telefonisch doorgegeven. Gelieve daarom een correct telefoonnummer door te geven.
 

Autopsie

 • Voor indicatiestelling en planning dient de aanvragende arts contact op te nemen met de patholoog.
 • Vul het aanvraagformulier autopsie correct in.
 • De aanvrager dient schriftelijke toestemming te hebben gekregen van de familie. Voeg dit eveneens bij het aanvraagformulier en vermeld dit in het elektronisch patiëntendossier.

Bijkomende onderzoeken

Indien een arts bijkomende onderzoeken wil aanvragen op een eerder afgenomen staal, dient er een nieuw aanvraagformulier opgesteld te worden door de aanvragende arts. Dit aanvraagformulier dient alle formaliteiten te bevatten zoals beschreven in 'conformiteitsvereisten' bovenaan deze website.
 

Aanvraagformulieren