Voor de huisarts

Hoe een patiënt verwijzen?

U kunt steeds voor uw patiënt een afspraak maken in het Pijncentrum (zie contact). Een dringende raadpleging kan na contact met een van de algologen.

We appreciëren:

  • Een verwijsbrief met klinisch onderzoek.
  • Vermelding van welke infiltratie u wenst.
  • Eventueel beeldvorming (CT of NMR) en/of EMG resultaat.
  • Indien nodig een recente stollingscontrole (aPTT, INR of PT).
  • Bij een complexe case, graag zoveel mogelijk informatie over de patiënt meegeven, zoals voorgeschiedenis, allergie, ... Gelieve dit ook te melden bij het maken van een afspraak.

Wat doen met bloedverdunners?

Indien de patiënt anticoagulantia neemt, vragen wij u hiermee te stoppen volgens onderstaande richtlijnen.

Richtlijnen met betrekking tot het tijdsinterval dat gerespecteerd moet worden bij de verschillende antitrombotische middelen:

De tijdsintervallen zijn van toepassing bij patiënten met een normaal lichaamsgewicht en een normale nier- en leverfunctie.

Antitrombotisch middel Voor plaatsen/
manipulatie of verwijderen van punctie/katheter
Na plaatsen/
manipulatie of verwijderen van punctie/katheter
Labo onderzoeken
LMWH Profylactische dosis 12 uur 4 uur Telling bloedplaatjes indien LMWH > 5d
MZWH Tussenliggende of therapeutische dosis 24 uur 4 uur Telling bloedplaatjes indien LMWH > 5d
UH (therapeutische dosis) aPTT en/of ACT binnen normale waarden 1 uur aPTT.ACTplaatjes telling als UH > 5d
Fondaparinux 36-42 uur 6-12 uur Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen
Rivaroxaban
( ≤ 10mg/d)
22-26 uur 6 uur Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen
Rivaroxaban
( > 10mg/d)
3 dagen 6 uur Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen
Apixaban
( ≤ 2,5mg bid)
26-30 uur 6 uur Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen
Apixaban
( > 2,5mg bid)
3 dagen 6 uur Anti-Xa activiteit - gestandardiseerde analyse voor specifieke stoffen
Lepirudin 8-10 uur 2-4 uur aPTT.ECT
Dabigatran
( ≤ 220mg/d)
Contra-indicaties volgens fabrikant 6 uur TT.ECT
Dabigatran
( > 220mg/d)
4 dagen 6 uur TT.ECT
Vitamine K antagonisten INR ≤ 1,4 Na het verwijderen van de katheter INR
NSAID's Geen Geen  
Dipyridamol Geen Geen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generische en geregistreerde antitrombotische middelen die momenteel beschikbaar zijn in België:

Graag extra aandacht en waakzaamheid voor de nieuwe generatie antitrombotische middelen en de 'nieuwere' Plavix®

  Generische naam Geregistreerde naam
Low Molecular weight heparin Enoxaparin
Dalteparin
Nadroparin
Tinzaparin
Clexane®
Fragmin®
Fraxiparine®
Fraxodi®
Innohep®
Unfractioned heparin Heparin Heparine Leo®
Heparine Natrium B. Braun®
Selective factor X inhibitors Fondaparinux
Rivaroxaban
Apixaban
Arixtra®
Xarelto®
Eliquis®
Direct thrombin inhibitors Lepirudin
Dabigatran
Refludan®
Pradaxa®
Vitamine K antagonist Acenocoumarol
Phenprocoumon
Warfarin
Sintrom®
Marcoumar®
Marevan®
Acetylsalicylzuur Acetylsalicylzuur Acenterine®
Alka Seltzer®
Asaflow®
Asa Mylan®
Asa Sandoz®
Aspegic®
Aspirine®
Cardegic®
Cardioaspirine®
Cardiphar®
Dispril®
Sedergine®
Tampyrine®
Dipyridamol Dipyridamol Dipryridamole EG®
Persantine®
Acetylsalicylzuur + Dipyridamol Acetylsalicylzuur + Dipyridamol Aggrenox®
Thienopyridines Clopidogrel
Prasugrel
Ticlopidin
Clopidogrel Apotex®
Clopidogrel Doc®
Clopidogrel EG®
Clopidogrel Mylan®
Clopidogrel Sandoz®
Clopidogrel Teva®
Plavix®
Efient®
Ticlid®
Ticlopidine EG®
Ticlopidine Teva®
Ticlopidin Ratiopharm®
Pyrimidines Ticagrelor Brilique®
Glycoprotein IIb/IIIa receptor antagonists Abciximab
Eptifibatide
Tirofiban
Reopro®
Integrilin®
Aggrastat®
Fibrinolytic/thrombolytic agents Alteplase
Tenecteplase
Reteplase
Urokinase
Actilyse®
Metalyse®
Rapilysin®
Actosolv®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streefwaarden:

  • PT > 60%
  • aPTT < 40sec
  • INR < 1.5

 

Presentaties m.b.t. pijntherapie