Algemene Europese Verordening voor Gegevensbescherming

25 mei 2018
Vrijdag 25 mei ging de nieuwe Algemene Europese Verordening voor Gegevensbescherming in voege. Ook wel gekend als GDPR.
Deze nieuwe wetgeving regelt hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens en is onder meer aangepast aan het huidige digitale tijdperk.
 
Verwerken van persoonsgegevens
Om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, verwerken we persoonsgegevens van onze patiënten, medewerkers en bezoekers. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is onze taak om de betrokkenen in te lichten over het gebruik van deze persoonsgegevens en de rechten die ze kunnen uitoefenen.
 
Wij hanteren daarbij deze principes:
De gegevens die we van patiënten en bezoekers verzamelen zijn bedoeld om kwaliteitsvolle zorg- en dienstverlening aan te bieden. We lichten duidelijk toe waarvoor we de persoonsgegevens gebruiken.
  • We bewaren alleen die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken.
  • We streven ernaar de gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
  • We bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk.
  • We nemen maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
  • Onze verantwoordelijkheid over de persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.
  • We nemen hiervoor verschillende maatregelen zoals:
 
Wens je meer uitleg? 
Neem gerust contact op met onze DPO'er Dieter via privacy@mznl.be.