Mariaziekenhuis koopt toestel aan om zelf Corona-testen te kunnen analyseren

20 mei 2020
 
Begin mei startte het Mariaziekenhuis met een geleidelijke uitbreiding van het aantal consultaties, onderzoeken en ingrepen. Patiëntveiligheid is hierbij het allerbelangrijkste criterium. Het Mariaziekenhuis nam hiervoor verschillende maatregelen waaronder het maximaal scheiden van patiëntenstromen. Dit gebeurt enerzijds door het meten van de lichaamstemperatuur bij binnenkomst via een thermoscan, en anderzijds door het uitvoeren van coronatesten enkele dagen voor de opname. Om sneller over testresultaten te beschikken, kocht het ziekenhuis een toestel om zelf coronatesten te kunnen analyseren.
 

Scheiden van patiëntenstromen

Begin mei start het Mariaziekenhuis, weliswaar in beperkte mate, zijn ziekenhuisactiviteiten terug op. “We vinden het belangrijk dat alle patiënten met een gerust gevoel naar het ziekenhuis kunnen komen. Het scheiden van patiënten met een vermoeden van Covid-19 is erg belangrijk in deze opstartfase. Dit doen we door patiënten die een geplande opname of operatie ondergaan, op voorhand te testen. Ze krijgen hiervoor een telefoontje met nodige uitleg en de vraag om, op een afgesproken tijdstip, enkele dagen voor hun opname langs te komen om een test af te nemen. Mocht een patiënt besmet zijn, kan gekeken worden op de opname uitgesteld kan worden, of dat speciale maatregelen nodig zijn. Zo wordt één van onze operatiezalen voorbehouden voor operaties van covid-patiënten, en besmette patiënten worden in een isolatiekamer verpleegd.” legt dr. Verroken, hoofdgeneesheer van het Mariaziekenhuis, uit.
 

Snellere diagnostiek

Het grote voordeel van zelf te kunnen testen, is de grotere hoeveelheid van testen die afgenomen kunnen worden, alsook de snelheid waarmee de resultaten bekend zijn.
Door onze eigen testen uit te voeren, kunnen we patiënten veel sneller aan een juiste patiëntenstroom toewijzen. Voorheen moesten we – door de grote hoeveelheid stalen die toekwamen in de testcentra – soms 2 dagen wachten op resultaten. Doordat we nu onze eigen toestellen hebben, krijgen we de resultaten veel sneller, doorgaans dezelfde dag nog. Dit heeft voordelen voor onze patiënten en medewerkers.” aldus dr. Bafort, klinisch bioloog in het Mariaziekenhuis.
 

Hoe werkt een coronatest?

De meest gebruikte methode om na te gaan of iemand besmet is met het coronavirus, is het opsporen van het genetisch materiaal van het virus. Met een soort wattenstaafje worden cellen uit bij voorkeur in de neusholte van de patiënt genomen. Deze cellen worden vervolgens onderzocht om te kijken of er genetisch materiaal van het virus inzit. Als dat zo is, is de persoon besmet. 
Het onderzoek gebeurt met een zogenaamde PCR-test (Polymerase Chain Reaction of polymerasekettingreactie). Om deze PCR-test uit te kunnen voeren, is gespecialiseerde apparatuur nodig. Deze apparatuur is nu aangekocht door het Mariaziekenhuis. Per dag kunnen er 96 tot 144 stalen getest worden waarvan het resultaat enkele uren later gekend is.
Voor hoogdringende gevallen beschikte het ziekenhuis al over de nodige apparatuur. “We hebben in het najaar een respiratoir panel in gebruik genomen. Dat wil zeggen dat we met 1 simpele test 22 kiemen kunnen opsporen zoals de griep en legionella, maar ook het coronavirus. Omdat het een dure test is, waarvan we er maar een 15-tal per dag kunnen onderzoeken, houden we deze voor noodgevallen zoals voor patiënten die dringend geopereerd moeten worden.” licht dr. Bafort toe.