17 juli 2019
Uit de recente publicatie over de resultaten van de borstkankercentra blijkt dat wij nog steeds bij de beste van Vlaanderen behoren. 91% van de behandelde vrouwen heeft een overlevingskans van meer dan 5 jaar. Dit cijfers is zeer goed, en hetzelfde als de voorgaande jaren.
 
5 juli 2019

Het jaarverslag is een terugblik op het afgelopen jaar en daarin komen de realisaties en de uitdagingen die zich in het voorbije jaar stelden, aan bod. Het geeft een mooi inzicht in de evoluties die de vzw Mariaziekenhuis in 2018 doormaakte en het geeft reeds een indruk over de uitdagingen die ons in 2019 te wachten staan.

2 juli 2019

 

Het magazine 'Leven' van 'Kom op tegen Kanker' volgde Toon een dag in ons dagziekenhuis waar hij om de twee weken chemotherapie krijgt.

1 juli 2019
 
Het Mariaziekenhuis Spreekt, een reeks infonamiddagen over veel voorkomende gezondheidsproblemen, voor een breed publiek, gegeven door artsen, is al aan haar zesde seizoen toe.
 
Dit jaar werden volgende sessies gepland:
 
1 juli 2019
 
Naar het ziekenhuis komen is vaak spannend en soms een beetje eng voor kinderen. Door op voorhand aangepaste informatie te geven over wat het kind ziet en kan ervaren, proberen we deze drempel te verlagen. Zo bereiden we hen zo goed mogelijk voor op hun doktersbezoek of opname en nemen we al een deel van de stress weg.
 
Kinderen thuis voorbereiden
11 juni 2019
 
​De labogidsen van het labo klinische biologie en het labo pathologische anatomie zijn sinds begin juni te raadplegen via onze website. Onze externe partners, zoals huisartsen, kunnen deze gemakkelijk raadplegen. Dit bevordert o.a. een correcte staalname.
 
De labogids van het labo klinische biologie wordt rechtstreeks geëxporteerd vanuit het intern documentenbeheerssysteem. Het is een erg omvangrijke gids die opgedeeld is in 4 subcategorieën om het zoeken te vergemakkelijken. 
16 april 2019


Rechten en plichten van de patiënt

Sinds augustus 2002 hebben patiënten in België welbepaalde patiëntenrechten. De patiëntenrechtenwet legt volgende individuele rechten vast: