Aansprakelijkheid: rechtsverhouding tussen ziekenhuis en beroepsbeoefenaars

Alle beroepsbeoefenaars die in ons ziekenhuis actief zijn, dienen de rechten van de patiënt te eerbiedigen. Ondanks dat zij hun uiterste best doen om u met de beste zorg te omringen, kan het zijn dat u niet tevreden bent en een klacht wilt indienen. Dit kan bij de ombudsdienst.

Het is belangrijk dat u weet dat het ziekenhuis niet voor alle beroepsbeoefenaars wettelijk aansprakelijk is. De regels hierover zijn duidelijk:

  • Voor de medewerkers die in loondienst van het ziekenhuis werken, is het ziekenhuis aansprakelijk. Dat zijn verpleeg-, zorg- en vroedkundigen, ergo- en kinesitherapeuten, diëtisten, logopedisten, laboranten, psychologen, technologen medische beeldvorming, apothekers, stagiairs, ...
  • Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de artsen die als zelfstandigen actief zijn in het ziekenhuis, voor arts-specialisten in opleiding, voor verpleegkundigen en secretariaatsmedewerkers die in loondienst van de arts werken, en voor beroepsbeoefenaars tewerkgesteld door derden. Dit betekent dat u uw eventuele klacht in eerste instantie moet indienen bij deze beroepsbeoefenaar.

Aansprakelijkheid: zelfstandige artsen

Alle artsen in het Mariaziekenhuis werken op zelfstandige basis. Zij zijn, op enkele uitzonderingen na, aangesloten bij dezelfde beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar als deze van het ziekenhuis.
Als u extra informatie wenst over het beroepsaansprakelijkheid verzekeringsstatuut van een individuele arts kunt u deze opvragen bij Els Nysen: enysen@mznl.be of tel. 011 826 471.