Morele, godsdienstige of levensbeschouwelijke bijstand

Het Mariaziekenhuis waarborgt de volledige vrijheid van levensbeschouwing, godsdienst en politieke overtuiging.

U of uw familie kan het bezoek vragen van een vertegenwoordiger van uw godsdienst of een moreel consulent.

  • Pastorale werker Koen In ’t Ven & Hugo Gerfen
    Tel. 011 82 60 87 & 011 82 60 88

    Blok C, niveau 0 (naast de kapel)
  • Vertegenwoordiger van de protestantse eredienst: Ds. R. Koreneef
  • Morele consulent: Huis van de Mens (011 34 05 40)
  • Een bezoek vanuit de parochie

Een bezoek kunt u aanvragen via

  • het aanvraagformulier in de onthaalbrochure die u krijgt bij opname
  • een verpleegkundige van uw afdeling

In de kapel (blok C, niveau 0) kan u steeds terecht voor een moment van stilte of gebed.

Misvieringen

Elke donderdag, zondag en feestdag is er om 10.15 uur een Misviering in de kapel. Deze kunt u ook volgen via kanaal 21 op uw televisie in het ziekenhuis.

Woont u de misviering graag bij? Verwittig tijdig een verpleegkundige van uw afdeling, dan wordt u naar de kapel gebracht.

Communie

U kunt de communie op uw kamer ontvangen. Dit voor of na de viering, of elke dinsdag en vrijdag (indien mogelijk).

Downloads

Brochure pastorale dienst

PDF

775 KB