Psychologische ondersteuning

Naar aanleiding van uw opname kunnen er in het kader van uw ziek-zijn belemmerende factoren zoals angstgevoelens, depressie,... op de voorgrond treden. Uw behandelende arts kan dan de hulp van een psycholoog inroepen voor een psychologisch onderzoek, deskundig advies of begeleiding. De psycholoog biedt een luisterend oor en zoekt samen met u naar mogelijke oplossingen.

Onze psychologen zijn elk gekoppeld aan een zorgprogramma. Kampt u met psychologische problemen gekoppeld aan uw opname en valt u niet onder een van deze zorgprogramma's? Dan wordt er vanuit de 'dienst patiëntenbegeleiding' gekeken hoe wij u alsnog kunnen verder helpen. Indien nodig wordt er een raadpleging bij de psychiater gevraagd.

De psychologische bijstand binnen een zorgprogramma is gratis. De bijstand die niet in een zorgprogramma opgenomen kan worden, wordt aangerekend. De bijdrage hiervoor bedraagt 40 euro. Vraag hierover gerust meer informatie aan uw arts, het diensthoofd patiëntenbegeleiding (Anke Schelfhout) of aan uw psycholoog.
 

Esther Beckers 011 82 60 77 Oncologisch begeleidingsteam, onco lotgenoten & vertrouwenspersoon
Ann Boonen 011 82 62 36 PAAZ
Sarah Claes 011 82 60 61 Oncologisch begeleidingsteam, palliatief support team, diabetes
Janne Hendrickx 011 82 65 34 Oncologisch begeleidingsteam, palliatieve zorg - diabetes, cardiale revalidatie
Isabelle Hermans 011 82 60 81 Geheugenkliniek, geriatrisch zorgpad
Karlien Kuyken 011 82 60 76 Oncologisch begeleidingsteam, cardiale revalidatie, rookstopbegeleiding & seksuologe
Laure Rubens 011 82 60 79  Kinderpsychologe, oncologisch begeleidingsteam
Christof Van Baekel 011 82 60 80 Psychiatrie, psychiatrisch dagziekenhuis
Séline Vandecasteele 011 82 60 78 Oncologisch begeleidingsteam, oncologie, cardiale revalidatie
Celine Vanden Boer  011 82 62 38 Geriatrisch zorgpad, pijnconsultatie, bariatrie
Lies Vanweselaers 011 826 554 PAAZ