Erkenningen

Elk ziekenhuis krijgt bepaalde erkenningen - toegekend door de Vlaamse Overheid - die voorschrijven welke activiteiten in een ziekenhuis mogen plaatsvinden en voor hoeveel patiënten. Daarnaast zijn er ook RIZIV-erkenningen, die bepaalde ingrepen of behandelingen terugbetaalbaar maken, en projecten gefinancierd door de federale overheid.

Het Mariaziekenhuis heeft volgende erkenningen:

  • Aantal erkende ziekenhuisbedden

    • 100 bedden voor heelkundige behandeling
    • 90 bedden voor geneeskundige behandeling
    • 48 bedden voor geriatrische patiënten
    • 45 bedden voor opname van patiënten met psychiatrische aandoeningen
    • 21 bedden voor materniteit
    • 15 bedden voor kinderen
    • 8 plaatsen voor de dagbehandeling van psychiatrische aandoeningen
    • 6 bedden voor palliatieve zorg
  • Functies (zorgonderdelen die over verschillende ziekenhuisdiensten heen gaan)

    • chirurgisch en niet-chirurgisch dagziekenhuis
    • ziekenhuisapotheek
    • lokale neonatale zorg
    • palliatieve functie
    • Mobiele Urgentie Groep (MUG)
    • gespecialiseerde spoedgevallendienst
    • intensieve zorg
    • bloedbank
  • Medisch technische diensten (gespecialiseerde apparatuur voor diagnoses of behandelingen)

    • CT-scan
    • NMR
  • Zorgprogramma's (gecoördineerd pakket van zorg gericht op een specifieke patiëntengroep of aandoening)

    • cardiale pathologie (A en P)
    • oncologie
    • geriatrie
    • kinderen
    • satelliet borstcentrum

Meer informatie over onze geldende erkenningen vindt u op www.zorg-en-gezondheid.be

Vergunning interne bewakingsdienst

Interne Bewakingsdienst Mariaziekenhuis
Vergunning: 18.1194.02 (geldig tot 22/2/2021)