Externe zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen

Samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen

Borstcentrum

  • Ontboezeming: lotgenotengroep voor vrouwen met borstkanker in de regio Noord-Limburg.

Cardiale revalidatie

Diabeteseducatie

  • Diabetesliga: zorg en omkadering voor iedereen die met diabets geconfronteerd wordt.

Gynaecologie / materniteit en neonatologie

Oncologie

Urologie


Trefpunt Zelfhulp

Op www.zelfhulp.be vindt u informatie over zelfhulp en kan u zoeken naar zelfhulpgroepen voor specifieke onderwerpen.
U kunt ook telefonisch contact met hen opnemen: 016 236 507.

In Vlaanderen zijn er een groot aantal zelfhulpgroepen. Ze hebben tot doel mensen in gelijkaardige situaties bij elkaar te brengen. Een zelfhulpgroep houdt meer in dan enkel praatgroepen organiseren. De methodieken kunnen heel verschillend zijn al naar gelang de ervaring die mensen hebben met het verwerken van een situatie.