Wie zijn we?


Het Mariaziekenhuis

Het Mariaziekenhuis is een modern, vlot bereikbaar ziekenhuis gelegen te Overpelt. De slogan ‘Mensen zorgen... voor mensen’ is zeer bewust gekozen: we streven naar hoogstaande professionele zorgkwaliteit met een patiëntgeoriënteerde werking. Dag na dag geven meer dan 1000 medewerkers en 120 artsen het beste van zichzelf met zorg op maat.

We bieden een ruime waaier aan medische zorg: bijna alle specialismen en tal van subspecialismen zijn vertegenwoordigd. Als acuut regionaal ziekenhuis zetten we sterk in op de verdere uitbouw van de dringende medische hulpverlening en op functies en diensten die nog onvoldoende aanwezig zijn in de regio, zoals psychiatrische zorgverlening.

Continuïteit in de zorg wordt verwezenlijkt door een vlotte samenwerking met de eerstelijnszorg (huisartsen, thuiszorg ...), de derdelijnszorg (universitaire ziekenhuizen en gespecialiseerde centra) en andere partners in de gezondheids- en welzijnssector.

Vanuit de zorggerichte opdracht hebben we voortdurend aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid. Door participatie aan indicatorenprojecten maken we onze kwaliteit meetbaar. Via interne en externe audits brengen we de zorg transparant in beeld. We zijn NIAZ geaccrediteerd.

vzw Mariaziekenhuis

Sinds 1 januari 2018 maakt het Mariaziekenhuis, samen met het Revalidatie & MS Centrum, onderdeel uit van de vzw Mariaziekenhuis. Dit is een overkoepelende vzw waarin beide instellingen vertegenwoordigd zijn.
Door de integratie beoogen beide erkenningen een zo optimaal mogelijke werking van alle medische en niet-medische diensten. Elke instelling behoudt zijn vertrouwdheid en eigenheid met een focus op acute zorg (Mariaziekenhuis) en chronische zorg (Revalidatie & MS Centrum).

 

Visie, missie en doelstellingen


Visie

Het Mariaziekenhuis wil binnen zijn regio een sterk gewaardeerd ziekenhuis zijn. We willen bekend staan omwille van onze patiëntgeoriënteerde werking.

Missie

Het Mariaziekenhuis biedt kwalitatieve hoogstaande gezondheidszorg, in respectvolle samenwerking met alle partners.

Doelstellingen

  • Het Mariaziekenhuis wil de eerste keuze zijn voor de bevolking in zijn regio en voor alle partners in de gezondheidszorg.
  • Het Mariaziekenhuis wil door het streven naar maximale patiëntentevredenheid en hoogstaande professionele zorgkwaliteit een positief imago verwerven en behouden. Daarnaast willen we aandacht hebben voor vernieuwing, zowel op professioneel vlak als op vlak van de aangeboden specialisatie.
  • Goede communicatie, een multidisciplinaire aanpak en motiverend leiderschap leiden tot goede werkomstandigheden en tevreden medewerkers.
  • Het Mariaziekenhuis wil beschikbare middelen efficiënt en effectief aanwenden in functie van de kernopdrachten.