Naar huis

De arts geeft u de nodige uitleg over het te volgen medicatieschema en eventueel dieet, of u terug op raadpleging moet komen, ...
Aarzel niet om meer informatie te vragen aan uw arts of aan de verpleging als er iets niet duidelijk is.

Opname

Heeft uw arts tijdens uw consultatie beslist dat u opgenomen moet worden? Dan krijgt u van de secretariaatsmedewerker van uw arts de nodige info over uw opname. Ook bevraagt ze uw kamerkeuze. U krijgt een opname-map mee naar huis die informatie bevat over onder andere de kamerkeuze, de kosten verbonden aan uw verblijf en het uur van opname.