Verplichtingen voorafgaand aan je verpleegstage

Lees grondig ALLE onderstaande informatie.

1. Scan en e-mail, na volledige invulling, de volgende documenten naar stage@mznl.be:
         - Stageovereenkomst
         - Instemmingsverklaring
         - Arbeidsgeneeskundig attest
    Zet als onderwerp van je e-mail: 'de startdatum van je stage + STAGEDOCUMENTEN + je naam'.  (bijv. 12/09/2019 + STAGEDOCUMENTEN + Jan Janssen)

2. Breng volledig ingevuld mee op dag 1:
         - Onthaalformulier
         - Werkpostfiche

Stage aanvragen

Studenten KUL

 • Vul het stage-aanvraagformulier van de KUL in (te verkrijgen via het studentensecretariaat van de faculteit).
 • Stuur het ingevulde formulier naar een van de contactpersonen (per post of als pdf via e-mail).
 • Je krijgt bericht of je stage kan doorgaan.

Studenten UH

 • Het studentensecretariaat van je faculteit regelt de stage-aanvragen.
 • Het secretariaat meldt je waar je stage kan doorgaan.

Informatie over je stage

Lees de brochure 'Stage-informatie'. Hierin staat alles wat je moet weten om tijdens je stage mee te kunnen werken aan kwalitatieve zorg. Dit is zéér belangrijke informatie, lees dit dus erg grondig!

Downloaden en lezen
   Brochure stage-informatie (pdf)


Stageovereenkomst

Studenten KUL

 •  

Studenten UH

 • De stageovereenkomst wordt in orde gebracht via het studentensecretariaat van je faculteit

Badge en sleutel kleedkast

Registreren

 • Om een persoonlijke badge en een sleutel van een kleedkast te krijgen, moet je je op voorhand registreren. Registreer je ten laatste 14 dagen voor je stage begint!
 • Registreren doe je hier. (Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van je stage.)

Waarborg betalen

 • Badge (13 euro) + sleutel kleedkast (12 euro) = 25 euro
 • Badge + logement = 45 euro
 • Studenten geneeskunde = badge + logement + persoonlijke telefoon = 60 euro
Breng dit geld mee bij de introductie. Graag gepast betalen.

Introductiebrochure

Ga na op welke afdeling je stage loopt, en lees de brochure van de afdeling grondig.

Downloaden en lezen
   Ga naar het overzicht van de introductiebrochures.


Werkpostfiche

 • Print de werkpostfiche af. Je vindt deze naast de introductiebrochure van je stageafdeling.
 • Neem kennis van de risicofactoren op de afdeling.
 • Onderteken/parafeer elke pagina.
 • Steek de werkpostfiche in je stagemap en biedt ze ter ondertekening aan op je eerste stagedag.
 • Je dient de werkpostfiche elke dag bij te hebben op stage.

Printen, ondertekenen en elke dag meebrengen.
   Ga naar het overzicht van de werkpostfiches.


Onthaalformulier

 • Print het onthaalformulier.
 • Vul in en onderteken.
 • Steek het onthaalformulier in je stagemap en geef het af op je eerste stagedag.

Printen, invullen, ondertekenen en afgeven op je eerste stagedag.

   Download het onthaalformulier (pdf)


Afspraken over het gebruik van het informaticanetwerk en patiëntendossier

In het Mariaziekenhuis gelden duidelijke afspraken over het gebruik van het informaticanetwerk en het patiëntendossier KWS.

 • Lees al de documenten grondig.
 • Print de instemmingsverklaring af.
 • Onderteken de instemmingsverklaring.
 • E-mail de instemmingsverklaring.

Alle documenten downloaden en lezen & de INSTEMMINGSVEKLARING printen, ondertekenen, scannen en e-mailen.
   Ga naar het overzicht van de afspraken over het gebruik van het informaticanetwerk en patiëntendossier.


Arbeidsgeneeskundig attest

Document scannen en e-mailen

 • Scan je arbeidsgeneeskundig attest en e-mail het.
 • Heb je het niet in je bezit? Vraag het dan tijdig op bij je onderwijsinstelling!

Bijkomende informatie

Je stage wordt helaas geweigerd als je niet voldoet aan deze wettelijke verplichtingen. Dit totdat je je in regel hebt gesteld.