Verplichtingen voorafgaand aan je verpleegstage

Je bent student geneeskunde in een van de volgende onderwijsinstellingen:

 • UHasselt
 • KULeuven

Lees grondig ALLE onderstaande informatie.

1. SCAN en E-MAIL, na volledige invulling, de volgende documenten naar stage2@noorderhart.be:
         - Stageovereenkomst
         - Instemmingsverklaring
         - Arbeidsgeneeskundig attest

Let op: elk document apart scannen. Foto’s van documenten worden niet aanvaard

Zet als onderwerp van je e-mail: 'de startdatum van je stage + STAGEDOCUMENTEN + je naam'.  (bijv. 12/09/2019 + STAGEDOCUMENTEN + Jan Janssen)

Maak dit onmiddellijk in orde na je registratie.


2. Breng volledig ingevuld mee op dag 1:
         - Onthaalformulier
         - Werkpostfiche


Je stage wordt helaas geweigerd als je niet voldoet aan deze wettelijke verplichtingen. Dit totdat je je in regel hebt gesteld.


Badge en sleutel kleedkast

Registreren

 • Om een persoonlijke badge en een sleutel van een kleedkast te krijgen, moet je je op voorhand registreren. Registreer je ten laatste 14 dagen voor je stage begint.
 • Registreren doe je hier. (Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de administratie van je stage.)

Waarborg betalen

 • Badge (13 euro) + sleutel kleedkast (12 euro) = 25 euro
 • Badge + logement = 45 euro
 • Studenten geneeskunde = badge + logement + persoonlijke telefoon = 60 euro
Breng dit geld mee bij de introductie. Graag gepast betalen.

Informatie over je stage

Voor aanvang van de stage ontvang je via mail informatie over alles wat je moet weten om je stage voor te bereiden en om tijdens je stage mee te kunnen werken aan kwalitatieve zorg. Dit is zéér belangrijke informatie, lees dit dus erg grondig!

Elke maandag om 8u30 vindt er een introductiemoment plaats. U wordt bij de start van uw stage verwacht op het introductiemoment (tenzij een ander moment persoonlijk met je werd afgesproken).


Introductiebrochure

Ga na op welke afdeling je stage loopt, en lees de brochure van de afdeling grondig.

Downloaden en lezen
   Ga naar het overzicht van de introductiebrochures.


Werkpostfiche

 • Print de werkpostfiche af. Je vindt deze naast de introductiebrochure van je stageafdeling.
 • Neem kennis van de risicofactoren op de afdeling.
 • Onderteken/parafeer elke pagina.
 • Steek de werkpostfiche in je stagemap en biedt ze ter ondertekening aan op je eerste stagedag.
 • Je dient de werkpostfiche elke dag bij te hebben op stage.

Printen, ondertekenen en elke dag meebrengen.
   Ga naar het overzicht van de werkpostfiches.


Afspraken over het gebruik van het informaticanetwerk en patiëntendossier

In het Mariaziekenhuis gelden duidelijke afspraken over het gebruik van het informaticanetwerk en het patiëntendossier KWS.

 • Bekijk de filmpjes en lees al de documenten grondig.
 • Print de instemmingsverklaring af.
 • Onderteken de instemmingsverklaring.
 • E-mail de instemmingsverklaring.

Alle documenten downloaden en lezen & de INSTEMMINGSVEKLARING printen, ondertekenen, scannen en e-mailen.
   Ga naar het overzicht van de afspraken over het gebruik van het informaticanetwerk en patiëntendossier.


Onthaalformulier

 • Print het onthaalformulier.
 • Vul in en onderteken.
 • Steek het onthaalformulier in je stagemap en geef het af op je eerste stagedag.

Printen, invullen, ondertekenen en afgeven op je eerste stagedag.
   Download het onthaalformulier (pdf)


Arbeidsgeneeskundig attest

Document scannen en e-mailen

 • Scan je arbeidsgeneeskundig attest en e-mail het.
 • Heb je het niet in je bezit? Vraag het dan tijdig op bij je onderwijsinstelling!

Stageovereenkomst

Printen, invullen, ondertekenen, scannen en e-mailen.

 • De stageovereenkomst is beschikbaar op het elektronisch informatieforum van je school.
 • Onderteken de stageovereenkomst en vul ALLE lege velden in.
 • Scan het volledig ingevuld en ondertekende document en e-mail het.

Let op!

 • Ben je minderjarig? Dan moeten ook je ouders deze overeenkomst ondertekenen.

Bijkomende informatie